Sgramblo

£6.99

Gan Huw Davies
Published 14th October 2018 | ISBN 9781910080962

Dyma stori antur fywiog llawn digrifwch am fwlis, teulu, teyrngarwch a beiciau sgramblo wedi ei lleoli yn Ysgol Maesunig yn un o gymoedd y de.

Mae’r ‘disgybl perffaith’, pedair ar ddeg mlwydd oed, Davidde (roedd ei rieni’n cael trafferth sillafu) yn byw gyda’i dad ar ôl colli’i fam. Mae ei dad yn gwneud ei orau, ond mae y prifathro newydd yn cyhuddo Davidde o fod yn grwt trafferthus, wedi iddo ddatblygu angerdd am sgramblo beiciau modur. Drwy rhagori yn ei hobi newydd mae Davidde yn mynd i’r afael â bwlis yr ysgol, ennyn parch ei dad ac yn datrys dirgelwch y Marchog Du.

Mae’n gyfrol fydd yn apelio at fechgyn ond yn cynnwys merched penderfynnol a stori sydd â pherthynas tad a mab yn galon iddi.

Also available in English

Sgramblo is a lively, humorous adventure story about bullies, family, loyalty and motorbikes, based in Maesunig School in a south Wales valley.

Fourteen-year-old, Davidde (his parents had difficulty spelling) lives with his widowed father. His father is doing his best to raise him and Davidde is a model pupil at school. However, when the new headmaster accuses Davidde of trouble, he gets more involved in his new-found passion for scrambling. By excelling in his new hobby Davidde confronts the school bullies, earns his father’s respect and solves the mystery of the Black Rider.

It is a book that will appeal to boys but also includes strong female characters and has a father-son relationship at the heart of its story.

4 in stock

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop