Hanes fy Hynodrwydd (PRE-ORDER)

£7.99

By Chloë Heuch | Cover illustrated by Veronica Carratello and designed by Becka Moor
Published 4th July 2024 | ISBN 9781915444875

 

Mae bywyd fel cerdded ar raff uchel yn yr awyr; dwyt ti byth yn siŵr a wnei di gwympo…

Teimla Miri bod ei hysgol newydd yn ei herbyn, a dyw hi ddim yn siŵr ble i droi. Ond yna mae hi’n cwrdd â Carys. Efallai bod archwilio hen wallgofdy Fictoraidd yn ffordd od o wneud ffrind newydd, ond mae Miri wastad wedi gwneud pethau fymryn yn wahanol. Wrth i’w cyfeillgarwch ddatblygu, mae rhai pobl yn benderfynol o gadw Miri a Carys ar wahân. A fedr y ddwy aros gyda’i gilydd a derbyn eu hynodrwydd nhw eu hunain, er bod pobl eraill yn ei chael hi’n anodd gwneud hynny?

Available on backorder

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop