Criced Cyffrous: Cyfres Campau Campus

£6.99

Gan / By Robin Bennett | Lluniau gan / Illustrations by Matt Cherry | Addasiad gan / Translation by Steffan Rhys Williams
Dyddiad Cyhoeddi: 26 Ebrill 2024 / Publication Date: 26 April 2024 | ISBN 9781915444240

O’r adeg pan fu criced yn ffordd i fugeiliaid ddiddanu eu hunain wrth ofalu am ddefaid, i gyfnod y gêm ryngwladol gyntaf yn Efrog Newydd yn 1844, mae poblogrwydd criced wedi tyfu yn aruthrol. Amcangyfrifir fod 60 miliwn o chwaraewyr ledled y byd, felly nid yw’n syndod mai criced yw’r ail gamp fwyaf poblogaidd yn y byd erbyn heddiw.

Mae’r llyfr hwn yn llawn jôcs, cartwnau, ffeithiau hwyliog a manylion am gricedwyr enwog. Yn rhodd berffaith ar gyfer dilynwyr criced a newydd-ddyfodiaid, Criced Cyffrous yw trydydd llyfr cyfres Campau Campus. Bwriad y gyfres yw cael yr un effaith ar Addysg Gorfforol ag a gafodd cyfresi Hanes Atgas a Horrible Histories ar wersi Hanes Blwyddyn 7.

Hefyd yn y gyfres Campau Campus: Pêl-droed PenigampRygbi Rhempus

Prynwch y fersiwn Saesneg yma / Buy the English version here

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop