Rygbi Rhempus: Cyfres Campau Campus

£6.99

Gan / By Robin Bennett | Lluniau gan / Illustrations by Matt Cherry | Addasiad gan / Translation by Ion Thomas
Cyhoeddi Hydref 2022 / Publishing Autumn 2022 | ISBN 9781915444240

‘Dyma lyfr gwahanol a difyr, yn llawn gwybodaeth a lluniau gwych. Gallwn ei gymeradwyo i unrhyw berson ifanc …’ Max Boyce, MBE

All 800 miliwn o gefnogwyr ddim bod yn anghywir.

Mae rygbi’n enfawr: o Dahiti i Donga, o’r Alban i Awstralia, o Gasacstan i Gwrdistan. Mae pawb wrthi’n chwarae. 200 mlynedd ( a dal wrthi).

Mae hi wedi bod yn daith faith er 1823 pan gododd bachgen ysgol o’r enw Webb Ellis bêl-droed a rhedeg am y llinell (fe dwyllodd mewn gwirionedd).

Mae Rygbi Rhempus yn llawn ffeithiau difyr a doniol; yn rhoi cip ar hanes y gêm, a’i rheolau ac (yn bwysicaf oll) yn cyfleu ysbryd ac angerdd y gêm wych hon.

 

Hefyd yn y gyfres Campau Campus: Pêl-droed Penigamp

Prynwch y fersiwn Saesneg yma / Buy the English version here

 

38 in stock

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop