Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home » Resources

Tagiau anrhegion Nadolig

Dyma Mr a Mrs Snowman o’r ‘The Flying Bedroom’ gan Heather Dyer.
I wneud tagiau anrhegion, argraffwch y daflen hon ar gerdyn plaen, torrwch nhw allan, a gallwch naill ai eu gludo ar eich anrhegion neu ddefnyddio tyllwr i wneud cylch a rhoi rhuban drwy’r twll.
Y llun © Chloe Douglass.